Interenergo Logo - Link zur Startseite
/domov.html

Trgovanje

Trgovanje

Trgovanje z električno energijo

Kot del mreže licenciranih družb kratkoročno in dolgoročno trgujemo z električno energijo na veleprodajnih trgih.

Na ta način pripomoremo k zanesljivi in konkurenčni oskrbi z električno energijo širom Evrope.

Širom Evrope

Prisotnost v 17 državah in na 14 različnih energetskih borzah, našim trgovcem omogoča potrebno fleksibilnost za prenos energije tja, kjer je najbolj potrebno.

Trgovanje

Da lahko ostajamo pred trgom in ustvarjamo dodano vrednost neprestano nadgrajujemo naše poslovne procese ter investiramo v napredno IT infrastrukturo, kar našim trgovcem omogoča sprejemanje donosnih odločitev, ki pa so v skladu z našimi ocenami tveganja.

Interenergo Sarajevo poseduje dovoljenje FERK-a za oskrbo z električno energijo II reda (matična številka licence: 06-03-461/30/18 z dne 11. 6. 2018).