Interenergo Logo - Link zur Startseite
/domov.html

Vizija, poslanstvo in vrednote

Vizija, poslanstvo in vrednote

Vizija

Iz električne se razvijamo v energetsko družbo.
 • Povečali bomo proizvodnjo energije iz obnovljivih virov, trgovanje na trgih celinske Evrope ter zagotovili napredne sodobne storitve in fleksibilno energetsko oskrbo v regiji.

Poslanstvo

Z inovativnimi rešitvami ustvarjamo energetiko prihodnosti.

Energetske trende pretvarjamo v pametno rast in vpeljujemo inovativne rešitve za zagotavljanje visoke vrednosti za deležnike.

Vrednote

V našem okolju spodbujamo:
 • Timsko delo: Vsak izmed nas je pomemben in skupaj smo korak pred drugimi.
   
 • Ciljna usmerjenost: Verjamemo, da je z jasno vizijo, cilji in vztrajnostjo vse mogoče.
   
 • Odgovornost: Prevzamemo odgovornost za rezultate svojega dela, rezultate sodelavcev in podjetja.
   
 • Rast in razvoj: Kakovostne in profesionalne storitve so odraz našega nenehnega izobraževanja in vlaganja v znanje.

POGANJAJO NAS... NAŠE VREDNOTE

 CILJNA USMERJENOSTTIMSKO DELOODGOVORNOSTRAST IN RAZVOJ

POGANJAJO NAS... NAŠE VREDNOTE

 CILJNA USMERJENOSTTIMSKO DELOODGOVORNOSTRAST IN RAZVOJ